Copyright © 2011 Vapor Color            Disclaimer   Galerie en Referenties Disclaimer Vapor Color besteedt veel zorg aan deze website, desondanks kan Vapor Color echter de juistheid en de volledigheid van deze website en de op deze website getoonde gegevens niet garanderen. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Hiervoor kan Vapor Color niet aansprakelijk worden gesteld. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Vapor Color is in geen geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de toegang tot deze website of het downloaden en installeren van bestanden vanaf deze website. Tevens is Vapor Color niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door informatie en documenten, die op deze site worden aangeboden. Bepaalde verwijzingen op deze website kunnen voeren naar sites die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover Vapor Color geen controle heeft. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke websites.  De door ons per email verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Indien iemand een bericht onterecht heeft ontvangen, dan wordt diegene vriendelijk verzocht om de afzender in te lichten. Vernietig daarna de originele email en alle kopieën daarvan. Een juiste en veilige overbrenging van een emailbericht kan niet worden gegarandeerd.